[BOravaBears.sk .:Oravský chopper club:.

OravaBears.sk .:Oravský chopper club:.

Loading

Novinky

20.05.18 15:16


14.03.18 16:30


XIV Oravská Pasovačka 2017

21.06.17 11:10


Motoshow

21.06.17 10:46


tešíme sa na Vás /info+program už čoskoro/

21.04.16 17:36


Zraz Oravská Pasovačka 2016 sa tento rok bude konať v Roháčoch-hotel Tatrawest

21.04.16 17:30


Motozraz Drienok

29.04.15 21:36


http://kraken0.wix.com/kraken

Velké VĎAKA všetkým !!!

01.07.14 17:00


ktorý nejakým sposobom prispeli alebo podporili účastou Oravskú Pasovačku, ktorá podĺa nás dopadla na výbornú!
Či už hovoríme o počasí,alebo o dobrej nálade,myslím že možme byť spokojný,že stále na Pasovačku chodia Tý správny ľudia. Taktiež musime poďakovať všetkým sponzorom /vid. sekciu Sponzori/ ktorý prispeli do tomboly skvelými vecami a v neposlednej rade Kapelám :

Quo Machine , Anthology , Ultimate , CALIBER X , P.L.E.J. , AC/DC-revival , BIKER BAND

                                                         

                                                     ĎAKUJEME !

Odkazy

Ak nám chcete zanechať odkaz, stačí vyplniť formulár nižšie.

Príspevky


Žiadny príspevok neexistuje

Formulár


Nick
Spam (4+6)
Odoslať?

Motobál Raková 1

DSCF3204.jpgDSCF3205.jpgDSCF3206.jpgDSCF3207.jpgDSCF3208.jpgDSCF3209.jpg

Priecinok Späť do galérie

Orava Bears 2017

IMG_0237.JPGIMG_0346.JPGIMG_0349.JPGIMG_0411.JPGIMG_0416.JPGIMG_0419.JPGIMG_0453.JPGIMG_0454.JPGIMG_0457.JPG
IMG_0458.JPGIMG_0459.JPGIMG_0461.JPGIMG_0466.JPGIMG_0472.JPGIMG_0480.JPGIMG_0482.JPGIMG_0521.JPGIMG_0556.JPG
IMG_0574.JPGIMG_0575.JPGIMG_0576.JPGIMG_0577.JPGIMG_0578.JPGIMG_0579.JPGIMG_0591.JPGIMG_0592.JPGIMG_0594.JPG
IMG_0597.JPGIMG_0601.JPGIMG_0621.JPGIMG_0626.JPGIMG_0632.JPGIMG_0635.JPGIMG_0636.JPGIMG_0637.JPGIMG_0644.JPG
IMG_0650.JPGIMG_0654.JPGIMG_0657.JPGIMG_0689.JPGIMG_0691.JPGIMG_0708.JPGIMG_0717.JPGIMG_0719.JPGIMG_0729.JPG
IMG_0731.JPGIMG_0733.JPGIMG_0737.JPGIMG_0746.JPGIMG_0753.JPGIMG_0761.JPGIMG_0773.JPGIMG_0783.JPGIMG_1140.JPG
IMG_1231.JPGIMG_1233.JPGIMG_1237.JPGIMG_1302.JPGIMG_1317.JPGIMG_1380.JPGIMG_1483.JPGIMG_1486.JPGIMG_1569.JPG

Priecinok Späť do galérie

Oravská Pasovačka 2 (2005)

IMG_1558.JPGIMG_1584.JPGIMG_1597.JPGIMG_1616.JPGIMG_1632.JPGIMG_1643.JPGImg_15830.jpgPicture 001.jpgPicture 005.jpg
Picture 008.jpgPicture 025.jpgPicture 029.jpgPicture 031.jpgZdjęcia 032.jpgZdjęcia 076.jpgZdjęcia 093.jpgZdjęcia 115.jpgZdjęcia 133.jpg
Zdjęcia 193.jpg

Priecinok Späť do galérie

Oravská pasovačka

001 Pasovacka04.jpg002 Pasovacka04.jpg003 Pasovacka04.jpg004 Pasovacka04.jpg005 Pasovacka04.jpg006 Pasovacka04.jpg007 Pasovacka04.jpg008 Pasovacka04.jpg009 Pasovacka04.jpg
010 Pasovacka04.jpg011 Pasovacka04.jpg012 Pasovacka04.jpg013 Pasovacka04.jpg014 Pasovacka04.jpg015 Pasovacka04.jpg016 Pasovacka04.jpg017 Pasovacka04.jpg018 Pasovacka04.jpg
019 Pasovacka04.jpg020 Pasovacka04.jpg021 Pasovacka04.jpg022 Pasovacka04.jpg023 Pasovacka04.jpg024 Pasovacka04.jpg025 Pasovacka04.jpg026 Pasovacka04.jpg027 Pasovacka04.jpg
028 Pasovacka04.jpg029 Pasovacka04.jpg409619_3736021477220_1123727859_n.jpg

Priecinok Späť do galérie

Pekelné doly

JK Pekelné Doly.jpgJk Snežka.jpgKača a výlov.jpgObrázok 002.jpgObrázok 003.jpg

Priecinok Späť do galérie

XIV Oravská pasovačka 2017

987_3703[1083].jpg987_3708[1078].jpg987_3754[1079].jpg987_3760[1080].jpg987_3767[1081].jpg987_3773[1082].jpg987_3788-Edit[1084] (640x427).jpg

Priecinok Späť do galérie

Členovia

·      Kluboví členovia

 

·         Kozáček Juraj           Tvrdošín         Kozo         Harley Davidson Road King   prezident

·                      kozacek@orava.sk                  +421905859775                    zakladajúci člen

 

·         Kozáčková Katarína Tvrdošín      Baronka                                            zakladajúci člen

 

·         Vítek Roman               Bánov          Špítko        Suzuki Intruder 1400                       člen

 

·         Kozáček Tomáš        Tvrdošín         Junior       Harley Davidson Sportster 1200     člen

 

·         Letrich Mário            Tvrdošín         Gypsy        Harley Davidson Fat Boy 1450        člen

·         Bebej Andrej             Tvrdošín         Jack              Honda VTX 1300                         člen

·         Letrich Juraj             Tvrdošín

 

·         Kratoň Andrej               Nižná          Andy

·         Fidek Tibor                   Nižná         Tibko

 

·         Michna Ján                   Nižná         Bene

 

·         Smažák Ľubomír       Dolný Kubín  Smažo

 

 

·       SUPPORT

 

 

·         Barančo Ivan 

·         Letrichová Zdenka

·         Kozáčková Zuzana

·         Chrenková Laura

·         Reguly Juraj

·         Janča Leoš       

·         Malenovský Karel

·         Lajš Ivan

 

 

Stanovy

Články


1.bod - Čo sú to stanovy


Stanovy sú základnou právnou normou, ktorá v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,v platnom znení a súvisiacich platných právnych predpisov upravujú jeho činnosť.

2.bod - Názov, sídlo, poslanie a pôsobnosť


Názov: ORAVA BEARS –Chopper Club
Sídlo: KRÁSNA HORKA 271, 027 44 TVRDOŠÍN
ORAVA BEARS –Chopper Club,je združenie občanov podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení založené za účelom vykonávania motoristického športu a motozrazov. Jeho pôsobnosť je určená pre členov a sympatizantov klubu a priateľov motoriek.

3.bod - O členstve


a, Členom klubu sa môže stať akákoľvek osoba,spĺňajúca nižšie uvedené podmienky.
b, Členov prijíma členská schôdza, z radov sympatizantov po 2-ročnej „zahrievacej“dobe.
c, Podmienkou vzniku členstva je zaplatenie členského príspevku a súhlas so stanovami klubu potvrdený podpisom a so súhlasom všetkých členov klubu.
d, Klub vedie evidenciu členov a zaplatených členských príspevkov. Schvaľuje výšku členských príspevkov na príslušný kalendárny rok a použitie finančných prostriedkov..

4.bod - Práva a povinnosti členov klubu


a, Člen klubu má právo:
    - zúčastňovať sa na všetkých akciách klubu, podieľať sa na riadení a kontrole jeho činností v súlade so stanovami,vyvíjať aktivity na propagáciu a činnosť klubu
    - voliť a byť volený do orgánov klubu,podávať návrhy a pripomienky na zlepšenie činnosti klubu
    - nosiť plné klubové „farby“, myslí sa veľká klubová nášivka na chrbte.
    - podieľať sa na likvidačnom zostatku pri zániku klubu
b, Člen klubu je povinný:
    - zaplatiť členský príspevok na príslušný rok v stanovenom termíne do 31.1.príslušného roku.
    - zúčastňovať sa členských schôdzí a ostatných klubových podujatí, dodržiavať stanovy klubu
    - podieľať sa osobne na prácach zabezpečujúcich podujatia organizované klubom
    - minimálne 1x v roku sa zúčastniť na plánovanej klubovej akcii
    - chrániť záujmy a dobré meno klubu,farby a vlajku,ako i jeho členov
    - Po zániku členstva je povinný vrátiť majetok klubu „Farby“,t.j.KLUBOVÉ LOGO- veľkú nášivku

5.bod - Zásady klubu


a, Vylúčiť člena, ak vykonáva činnosť proti záujmom klubu jeho členom a stanovám..Tento člen je povinný vrátiť majetok klubu ako aj „Farby“,t.j.KLUBOVÉ LOGO- veľkú nášivku.
b, Informovať členov o konaní členských schôdzí o zámeroch a plánovaných akciách klubu
c, Klub môže vykonávať podnikateľskú činnosť v rozsahu platných zákonov,

6.bod - Zánik členstva v klube


a, smrťou člena,vystúpením člena z klubu, zánikom klubu,nezaplatením členského príspevku
b, vylúčením člena odsúhlasením nadpolovičnej väčšiny členskej schôdze
c, nepodieľaní sa na prácach spojených s funkčnosťou klubu a porušovaním prijatých stanov

7.bod - Orgány klubu


a, Členská schôdza
b, Výkonný výbor/ Prezident,viceprezident, kontrolor/
c, Dozorná rada / kontrolór /

8.bod - Členská schôdza


a, Členská schôdza je najvyšším orgánom klubu. Schádza sa podľa potreby, minimálne dvakrát ročne, pričom prvá schôdza v roku je najneskôr do konca februára a je výročná.
b, Členskú schôdzu zvoláva výkonný výbor najneskôr 15 dní pred jej konaním
c, Členská schôdza rozhoduje o všetkých záležitostiach klubu, najmä : o zmene stanov klubu voliť a odvolávať členov výboru a dozornej rady, rozhodovať o vylúčení a prijatí člena z klubu, schvaľovať plán akcií a rozpočet na nasledujúci rok,ročnú účtovnú uzávierku,rozhodovať o rozdelení a použití zisku,spôsobe úhrady straty o zániku klubu a o vysporiadaní likvidačného zostatku
d, Členská schôdza je uznášania schopná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina členov klubu
e, Ak členská schôdza nie je uznášania schopná, výkonný výbor zvolá náhradnú členskú schôdzu najskôr o 14 dní od dátumu konania pôvodnej členskej schôdze,ktorá je uznášania schopná bez ohľadu na počet zúčastnených členov na nej.
f, Pri hlasovaní má každý člen jeden hlas. Pri uznesení o zmene stanov, vylúčení člena, voľbe výkonného výboru klubu sa vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých členov klubu.

9.bod - Výkonný výbor


a, Výkonný výbor tvorí prezident, viceprezident, finančný hospodár a je priamo volený členskou schôdzou pre jednotlivé funkcie a schádza sa podľa potreby,minimálne raz za štvrťrok je štatutárnym orgánom klubu, riadi a organizuje činnosť klubu a rozhoduje o jednotlivých záležitostiach,navrhuje plán práce a rozpočet na nasledujúce obdobie,predkladá členskej schôdzi správu o činnosti klubu, zvoláva členské schôdze klubu
b, Funkčné povinnosti členov výboru:
    - Prezident – riadi celkovú činnosť výkonného výboru, činnosť klubu a organizuje prácu klubu
    - Viceprezident – zástupca prezidenta klubu
    - Zapisovateľ – zabezpečuje písomnú agendu
    - Finančný hospodár – zabezpečuje materiálnu a ekonomickú činnosť klubu
c, Za výkonný výbor a klub koná navonok prezident, v čase jeho neprítomnosti viceprezident alebo iná poverená osoba.
d, Za klub podpisuje všetky písomnosti prezident, pri jeho dlhodobej neprítomnosti viceprezident
e, Finančné záležitosti a pohyb peňažných prostriedkov podpisujú vždy dvaja členovia výboru.

10.bod - Dozorná rada


a, Dozorná rada / kontrolór / je kontrolným orgánom klubu a je oprávnený kontrolovať celú činnosť klubu. Je povinná prerokovať sťažnosti členov klubu.Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi,
b, Dozorná rada má troch členov.Jej činnosť riadi predseda.V prípade, že klub má malý počet všetkých členov,dozornú radu nahrádza kontrolór,ktorý má práva a povinnosti dozornej rady.
c, Predseda dozornej rady / kontrolór / sa zúčastňuje rokovaní výkonného výboru.

11.bod - Majetok klubu


a, Klub pri začiatku nevlastní žiaden nehnuteľný, hnuteľný majetok a žiadne finančné prostriedky
b, Klub môže majetok nadobudnúť v priebehu svojho trvania, ak o tom rozhodne členská schôdza.
c, Zástava a všetky KLUBOVÉ ZNAKY, Klubové logo –veľká nášivka

12.bod - Zdroje príjmov klubu


a, členské príspevky
b, vstupné vyberané na podujatiach organizovaných klubom a sponzorské dary
c, príjmy vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci platných zákonov

13.bod - Použitie príjmov klubu


a, Príjmy klubu budú použité na úhradu nákladov činnosti klubu v súlade so stanovami a schváleným plánom činnosti klubu, v súlade s reálnymi možnosťami ako sú materiálové výdavky spojené s príslušnými plánovanými akciami propagačný materiál

14.bod - Spôsob zániku klubu


a, uznesením členskej schôdze schváleným viac ako polovicou hlasov všetkých členov klubu.
b, zlúčením s iným združením, odsúhlasené členskou schôdzou s viac ako polovicou hlasov
c, právoplatným rozhodnutím ministerstva, ktoré vykonalo registráciu o ukončení jeho činnosti.

15.bod - Majetkové vysporiadanie


a, Pri zániku klubu bude vykonané majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor schválený členskou schôdzou s viac ako polovicou hlasov všetkých členov.
b, Majetkové vysporiadanie bude vykonané v poradí:
    - odvodové povinnosti voči štátnej správe,miestnej samospráve
    - vyrovnanie pohľadávok voči členom klubu a ostatným veriteľom
    - zvyšok likvidačného zostatku sa rozdelí medzi členov klubu, ktorých členstvo trvalo minimálne 2 roky a ku dňu zániku klubu boli ešte jeho členmi
c, Za záväzky klubu voči veriteľom zodpovedajú členovia klubu rovnakým podielom.

Podpis prezidenta Tvrdošín 29.08.2004 Podpis viceprezidenta


Ing.Kozáček Juraj a Čičecký Jozef

Akcie

                                       AKCIE   2018

24.2.         Kraken zimný zraz

15-18.3.   Incheba BA-  Všeklubová schôdza!!!!!!!!!!!!!!

5-6.5.       Trnava-Biker deň

27.27.5. Riders Margita-Ilona

1-3.6.     Motors Filakovo

9-10.6.   SOHE Planinka

               9.- 15.6 KLUBOVKA

15-17.6.  Drienok

22-24.6.  OB

30.6.        Kraken –nočná jazda

              30.6.-8.7. KLUBOVKA

5-8.7.      Praha-HD

14-15.7. Sekáči-Manín

19-21.7. Cibula fest- Holíč

2-5.8.     Roud66-Hokovce

               3. -10.8. KLUBOVKA          

10-12.8. Black Kings TN

30.8-2.9 Hells Angel-Komoča

Sponzori

Generálny sponzor:

HARLEY DAVIDSON - Bratislava
http://www.harley-davidson-bratislava.sk/

Hlavný sponzori:


Hydac Electronic s.r.o.

Fitys (Ing. Ivan Pukáč) - Predaj a servis autobatérií            

Telefón: +421435893545                                                       
Fax: +421435823056
Email: fitys@stonline.sk


LORD


Autoservis Hradský


Mototechna Matejka  /Tvrdošín/


HYDAC Electronic - Krásna Horka


Mesto TVRDOŠÍN


TVRDEX


ORAVA


Drogeria Celušáková


Farby Laky Serek


Bar U Jacka


UNIVEL


BAU-MIX s.r.o.


KARLOFF s.r.o.


Píla OBRINČÁK


SVET NÁPOJOV


TATRAWEST


Mouflon Chopper club , Miro APPELT , Špítek Strechy , KIKUŠ, Pán LajšKluby

Kontakt

Hlavné údaje


Adresa: Krásna Hôrka 271, 027 44 Tvrdošín
Telefón: +421905859775
E-mail: kozacek@orava.sk

Formulár


Celé meno
Váš e-mail
Predmet
Spam (3+2)
Odoslať?

Mapa